Соларшоп

Солариумите и слънчевите лъчи в умерени дози не водят до рак или някакви заболявания - напротив предпазват от рак и са в полза против редица други болести

соалриуми

Вие вероятно също сте видели новините, в които беше съобщено, че учените обявяват солариума за "опасен колкото арсена" или сравняват този бранш с тютюневата индустрия. Тези новини са погрешни и объркващи. Още повече, те са базирани на едно неразбиране на актуални изследвания.

Kaкво означават новините:
- Солариумите бяха определени от група френски учени като "Клас 1". Тази категоризация обозначава индикации, че употребата на солариуми може да увеличи риска от рак на кожата.
- Разпространената сега информация всъщност не е нова - естествената слънчева светлина попада в същата категория, в която и солариумите, и - те са в тази категория от 1992!
- От 1992 хиляди медицински служители препоръчват умерено потъмняване заради многобройните здравословни ползи. Факт е, че голяма част от видните експерти на тема Витамин Д са убедени, че предимствата на слънчевата светлина далеч надхвърлят недостатъците.
- Категоризирането "Клас 1" не се отнася до степента на риска, а само, че такъв съществува. Причислени към този клас са и твърде опасните арсен и иприт. Други не са толкова рискови - като червено вино, бира, солена риба.
- Новини със съдържанието " Солариумите са вредни колкото арсена" са твърде погрешни. Учените не са правили такова сравнение. Единствено репортерите се стремят към стресиращи заглавия.
- Докладът сам по себе си все още не е публикуван. Всички новини досега почиват единствено на съобщения в пресата - нито един репортер досега не е прочел доклада!
- IARC е група учени, която работи за ООН. Нейният доклад не е ново изследване, а просто поглед назад към документ от 2006 - резюмирани са 23 проучвания, някои от тях датират от ранните 1980 години. Тези проучвания имат широк спектър от резултати.
- От 23 изследвания:
" 5 са изключени заради ненужни данни
" 6 потвърждават, че солариумите понижават риска от рак на кожата
" 16 имат резултати с многобройни грешки
- Някои новини показаха също и една объркваща статистика: Солариумите увеличават риска от развиване на меланом със 75 %. Тези цифри почиват на студия със съмнителни методи. Авторът на проучването сам признава, че фактори като излагане на слънце на открито и чувствителност към слънце не са отчетени. Дори и да беше вярно, това изследване не доказва, че 75 % от ползващите солариум ще развият меланом. Означава единствено, че относителният риск при тях е по-висок. И тъй-като става въпрос за относителен риск, високият процент в действителност описва минимално увеличаване на риска, когато първоначалният риск е нисък. Друг пример за това е следният: Годишният Ви риск от тежка катастрофа е 0.013 %. Ако рискът се увеличи със 75 %, това би означавало 0.023%, или 1 към 4500. http://www.photomed.de/index.php?id=986&rid=t_1952&mid=239&aC=da34c0fc&jump
В момента чашата наистина преля.

На фона на политиките на ЕС и евронорми (и разбирането след първоначалния шок, че с 0,3%UVB със сигурност няма опасност за живота), в момент, в който браншът след дълбок сън отвори очи, след закона за солариумите в ЕС (след който се очакваше да няма проблеми) и заплашителни заключения, сега Световната здравна организация (СЗО)и по-специално нейните научно-дерматологични представители срещу слънцето и UV-лъчите, международната агенция за изследване на рака, IARC, отсъди: "Слънцето, т.е. слънчевите лъчи, се поставят заедно със солариумите в най-високата и рискова категория на причинителите на рак. Няма нищо по-страшно от това да се печете на слънце или в солариума... "

Същински подарък за медиите. След като по-рано информационните агенции оповестиха поставянето на слънцето и солариумите в Категория 1, закратко се появиха различни съобщения в електронните издания на вестници, в телевизионния ефир и интернет-порталите.

НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ. За целта вижте следната информация и аргументи. Освен това би трябвало да разгледате цитатите и видео-материалите на проф. Холик и проф. Моун на уеблога. Аргументите на тези авторитети естествено притежават значителна стойност. /по долу/

http://www.photomed.de/index.php?id=986&rid=t_1952&mid=239&aC=da34c0fc&jump

http://photomed.wordpress.com/2009/07/29/

1. Определянето от IARC на слънцето и солариумите като "със сигурност канцирогенни" (причиняващи рак) е широко оспорвано в научните дебати. Редица от най-уважаваните международни изследователи на UV-лъчи и Витамин D открито и остро се противопоставиха на заключенията от доклада от края на 2008. Най-важните аргументи:
o Едностранен подбор на участващите учени и взетите под внимание проучвания.
o Съкратени и неподкрепени от направения анализ заключения.
2. Както обикновено, при нападките срещу слънцето и солариумите "белите", сравнително безобидни видове рак на кожата се слагат под един знаменател с опасния, "черен" рак на кожата. Двата вида се различават напълно, както по структура, така и по начин на възникване.
3. Няма никакви научни доводи за това, че дългото излагане на слънце може да е причина за "черния" рак на кожата (Меланом). За сметка на това съществуват редица изследвания, които потвърждават, че редовното, умерено излагане на слънце предпазва кожата от меланом или поне не оказва неблагоприятно въздействие.
4. Проучвания доказват, че излагането на слънце и съответно изграждането на достатъчно количество Витамин-Д-серум значително увеличава възможността за преживяване на меланом.
5. В много изследвания се установява значението на наследствени фактори (гени) за образуването на меланом, редовното излагане на слънце не е такъв фактор.
6. Меланомът се образува най-често в части от тялото, които рядко или изобщо не са изложени на слънчева светлина. Типично: При японците често меланом се образува на стъпалото. Нима IARC се опитва да ни убеди, че японците се пекат, стоейки на глава?
7. Може да се предположи, че извънредното излагане на слънце с големи паузи (типично: слънчево изгаряне в началото на ваканцията) подпомага образуването на меланом - особено при слънчеви изгаряния в детска възраст.
8. Редовно, умерено потъмняване на слънце на открито или в солариум води до постоянно, здравословно съдържание на Витамин Д в кръвта. Достатъчното количество на витамина регулира деленето на клетките и предпазва от много видове рак - включително и меланом!
9. Редовното, умерено потъмняване на слънце на открито или в солариум лекува или предпазва от хронични заболявания, измежду тях остеопороза, остеомалация, автоимунни заболявания като диабет, множествена склероза, туберкулоза, сърдечно-съдови заболявания - инфаркт, сърдечен удар, нервни и психически дисбаланси, алцхаймер, деменция и депресии. Тези влияния на "слънчевия витамин" в голямата си част не са или са рядко оспорвани.
10. В повечето страни хората имат по-скоро твърде малко, отколкото твърде много слънце - преди всичко в индустриалните страни с техните "далечни от слънцето" места за живот и работа. Причисляването на UV-лъчите от слънцето или солариума към най-високата рискова категория на ракови причинители води до допълнителни, катастрофални промени в поведението на хората по отношение на слънцето и потъмняването, имащи широкоспектърни негативни последици за здравето и преди всичко за превенцията срещу хронични заболявания. Тази акция на IARC би могла да струва на здравните системи на страните много милиарди - да не забравяме и ненужните страдания на хронично болните.

Проф. д-р Майкъл Ф. Холик: Няма връзка между разумното излагане на слънце и "черния" рак на кожата

Posted by lbmedien in Sonnen-News, Sonnenbank, Sonnenschein-Vitamin, UV-Strahlen - Wirkungen, Vitamin D. Tags: Hautkrebs, IARC, Melanom, Solarium, WHO add a comment

"В науката няма никакви правдоподобни доказателства за това, че разумното излагане на слънце причинява "черния" рак на кожата" Това изказване от скоро проведеното интервю с вероятно най-известния изследовател на UV-лъчи и Витамин D, проф. Майкъл Ф. Холик, звучи като предварително направен коментар срещу новините от днес против солариумите: Научната работна група за изследване на рака към СЗО, IARC, постави слънчевата светлина и солариумите в най-високата категория на риск от рак. Огромен риск има при слънчева баня на басейн или в солариум, това се опитват да ни подхвърлят учените от IARC. Възраженията на проф. Холик: Холик набляга на многобройните ползи на фона на опасностите при умерено, но редовно излагане на слънце, преди всичко на лечебните свойства и предпазващо действие на "слънчевия" витамин за много хронични заболявания, също така и ракови. Норвежкият изследовател и водещ автор на много проучвания на UV-лъчи, Витамин D и рак, проф. Йохан Моун в друго интервю стига до подобни заключения за солариумите: "Правилната употреба на солариумите преди всичко през зимата е изцяло от полза. На екватора хората имат еднакво количество витамин Д през цялата година . Най-добре за нашето тяло би било равномерно снабдяване с витамина през цялата година. За да постигнем това, трябва да използваме правилния солариум по правилния начин." Едно проведено от СЗО проучване изчислява позитивните за здравето влияния от излагането на слънце и Витамин D на фона на възможните опасности за кожата в съотношение 2000 : 1. Решението на IARC, както често се случва в кампании против слънцето и солариумите, не прави разлика между често срещания, но относително безопасен "бял" и опасния "черен" рак на кожата. Работната група учени беше остро критикувана от много международни изследователи още в края на 2008 при публикуването на доклада "Витамин D и рак". Най-важните упреци: Едностранен подбор на взетите под внимание проучвания и обобщение в тезисна форма, което не съответства на предварителното описание и дискусия на научните резултати.

Данните са взети от: Die IARC-Entscheidung ?ber die Einstufung von Sonnenb?nken. Kritik eine Gruppe bekannter UV- und Vitamin-D Forschern, darunter die deutschen Autoren Prof. J?rg Reichrath und Prof. Armin Zittermann am IARC-Report Kritik von Prof. Michael F. Holick am IARC-Report Kritik von Prof. William B. Grant am IARC-Report

Слънцето предпазва от рак на кожата - но в какви дози?

Koлко слънце е достатъчно срещу рак на кожата? Toва, което преди изглеждаше абсурдно, сега се потвърждава с все повече нови научни резултати. UV-лъчите на слънцето играят роля не само при възникването на (преди всичко "бял") рак на кожата, но и при предпазването от опасния "черен" рак на кожата. (За едно наскоро направено проучване с този резултат ви информирахме вече - Studien mit diesem Ergebnis haben wir bereits berichtet) Две научни презентации на тазгодишния конгрес на Американския институт за изследване на рака на тема "Хранене, движение и рак" във Вашингтон добавиха към този парадокс и нови революционни открития: Всъщност предпазващото и лечебно действие на "слънчевия" Витамин D3 при всички видове рак на кожата е отдавна познато, но основните неясноти касаят начина, по който този витамин - или по-точно: хормон - постига предпазващото си действие. На конгреса проф. Джон Уайт от McGill University говори за опити, които показват, че витаминът подпомага образуването на определени протеини, които регулират цикъла на клетките от възникването им до смъртта и активират гени, които потискат разпространяването на туморните клетки. Витамин D оказва това предпазващо и ограничаващо рака влияние и в случай на рак на кожата, доказва изследването на група учени от Калифорнийския университет, Сан Франциско, под ръководството на проф. Даниел Байкл. При лабораторни експерименти се изяснява, че мишки, чиито генен рецептор на Витамин D липсва и не могат да преработят витамина в тялото, за да бъдат регулирани клетките, много по-често страдат от меланом при силно облъчване с UV-лъчи в сравнение с "нормалните" мишки. Според проф. Байкл едно относително кратко излагане на слънце за 10-15 минути /или солариум с точната продължителност/ събужда тези рецептори на Витамин D, чрез които започват два различни процеса, изграждащи действителна защита срещу рак на кожата. Така, противоречията по въпроса, дали слънцето предпазва от рак на кожата или не, отпадат, а остава въпросът за правилното разграничение между предпазващо от рака и причиняващо рак влияние на слънчевите лъчи. Д-р Mary Frances Picciano от "Националния институт за здраве" изиска по-нататъшни изследвания върху границите на "сигурното" излагане на слънце за достатъчно осигуряване с Витамин D. От друга страна, тя оповести и приспособяването на американските здравни организации според горепосочените препоръки за оптимално осигуряване на Витамин D.

И светлата кожа има нужда от слънце:

Posted by lbmedien in Besonnung, Forschung, Solarium, Sonnen-News, Vitamin D-Mangel, Vitamin D-Winter. Tags: Angstkampagnen, Hauttyp, hauttypengerecht sonnen, Sonne meiden trackback

Стигат ли твърде далеч предупрежденията срещу слънцето и солариумите към хората със светла кожа (Тип кожа 1 и 2)? Изследователи от различни реномирани институти във Великобритания отговарят еднозначно на този въпрос: "Обществени здравни кампании със съвети към хората със светла кожа да избягват слънцето, трябва да бъдат променени, защото водят до липса на витамин D или увеличават риска от това." (?bers. d. Red.) Фактът, че и за хората със светла, трудно или изцяло неподатлива на почерняване кожа важи максимата " Дозата прави отрова", често се подценява от всяващите страх кампании на здравните организации. Пропагандираната по този начин извънредна предпазливост срещу слънцето и вследствие на това липсата на Витамин D имат опасни последици за здравето. В страха си от рак на кожата отнемаме на тялото именно предпазващото действие на "слънчевия" витамин срещу този и други видове рак. В проучването бяха регистрирани според типа кожа и запитани във връзка с поведението им към слънцето 1414 бели жени на възраст от 18-79 години. Не дотолкова очакваният от учените резултат: Жени с тип кожа 1 и 2 имат много по-ниско съдържание на Витамин D - 15 % средно - в сравнение с тези с тип кожа 3 и 4. Причината е най-вече в избягването на всякакъв контакт със слънцето и на UV-лъчите в солариумите от жени с по-светъл тип кожа. Докато тези с тип кожа 3 и 4 са били на почивка на по-южни места средно 23 седмици, тези с тип кожа 1 и 2 са прекарали едва 18. 52 % от жениете с по-тъмна кожа са използвали поне един път солариум на фона на едва 39 % при тези с по-светла кожа. Количеството на Витамин D също отговаря на тези примери. По-често посещаване на солариум и почивка на слънце съответстват на по-високо съдържание на витамина в кръвта. Обратно обаче е съотношението между количество Витамин D и слънчеви изгаряния: Участниците, които съобщават за по-малко от две (2) слънчеви изгаряния в миналото, имат значително по-високо количество витамин от тези с повече от две слънчеви изгаряния. С други думи: Избягването на слънцето, както и прекаленото излагане на слънце изведнъж води до лошо снабдяване с Витамин D. Или обратно: Хора, които относително редовно излагат тялото си на слънце на открито или в солариум, се предпазват по-добре от негативните влияния на UV-лъчите и едновременно с това се възползват повече от множеството благоприятни последици на слънцето и солариумите. Всички участниици в проучването имат с повече от една трета по-ниско съдържание на Витамин D през есена и зимата, т. нар. "Витамин D-Зима", за разлика от пролетните и летни месеци. Научната отговорност не предполага бягство от UV-лъчите на слънцето и солариумите, а интелигентна, контролирана и ориентирана според типа кожа наслада и за светлокожите. Един пример за опасно избягване на слънцето Каква значимост могат да притежават последиците от недиференцираното предупреждаване срещу слънцето и солариумите, показва едно проучване от Нова Зеландия с 229 имигранти от Южна Азия. Едва 16 % от участничките имат достатъчно количество на Витамин D в кръвта, повече от 50 nmol/l (една стойност, която така или иначе е значително под препоръчваните от много експерти 75 nmol/l). Две-трети от жените признават, че в страха си от рак на кожата се опитват да избегнат максимално слънцето. Слънцето в Нова Зеландия им е било представено като особено опасно. Към така или иначе ниското съдържание през лятото може да добавим и рязкото му понижаване през зимата до пролетта. Здравните последици на този хроничен дефицит на Витамин D заради страх от слънцето и застоял начин на живот не са тема на това изследване.

Материали: PubMed D. Glass, M. Lens , R. Swaminathan, T.D. Spector , V. Bataille (2009), Pigmentation and Vitamin D Metabolism in Caucasians: Low Vitamin D Serum Levels in Fair Skin Types in the UK, PLoS ONE 4(8): e6477 P.R. von Hurst et al., Vitamin D status and attitudes towards sun exposure in South Asian women living in Auckland, New Zealand, Public Health Nutr. 2009 Aug 4:1-6

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ТАЗИ СТАТИЯ Е БИЛА ДОСТАТЪЧНА, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ В ПОЛЗАТА ОТ СОЛАРИУМИТЕ.

Може да разгледате предлаганите солариуми от Соларшоп.